Polityka prywatności

Klauzula informacyjna przy składaniu zamówienia przez stronę www. ordex.com.pl/

Przesłanie zamówienia wymaga wyrażenia przez Państwo zgody na przetwarzanie przez nas udostępnionych nam danych osobowych. Podanie danych nie jest konieczne, lecz ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości poprawnego przesłania oferty handlowej, a co za tym idzie, jej realizacji

Administrator danych osobowych

FHU ORDEX Adam Orszulik

ul, Poprzeczna 30

43- 267 Suszec

NIP: 633-154-69-02

Przekazywanie danych

Administrator danych może powierzyć Pana/Pani dane podwykonawcom – firmie kurierskiej, biurom rachunkowym, urzędom pocztowym, bankom, firmom z zakresu IT. Powierzenie danych następuje jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów. Celem powierzenia danych jest realizacja dostawy pod wskazany adres towarów lub wykonanie określonej usługi we wskazanym przez Państwo miejscu.

Uprawnienia wobec Twoich danych osobowych

Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas.

  1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
  2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo to przysługuje Państwu w sytuacji, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora